epoxy gezondheidsrisico

Werken met thermohardende kunststoffen brengt zoals veel synthetische stoffen bepaalde risico’s met zich mee, ook het werken met epoxy geeft een gezondheidsrisico. Het is dan ook zonder meer goed om daar enige tijd en aandacht aan te besteden. Vervelend wordt het als er op diverse forums onvolledige informatie wordt gegeven.

Door het geven van onvolledige informatie ontstaan pas echte risico’s.

Een voorbeeld hiervan is een kayak vereniging die onderstaande bewering heeft staan;

Het bericht: ” Op zichzelf is het werken met epoxy niet zo gevaarlijk voor de gezondheid als bijvoorbeeld het werken met polyester. Dit komt doordat er bij epoxy-verwerking amper sprake is van (giftige) dampvorming. “

In deze stelling name gaat de auteur er van uit dat polyester damp giftig is. Het is zo dat bij uitharding van polyester het oplosmiddel styreen vrijkomt. Deze damp is (zeer) scherp van geur. Zo zeer zelfs dat een mens deze geur ruim duizend keer eerder kan ruiken voordat het gezondheid belastend is. Onder belastend verstaan wij de overschrijding van de MAC waarde waarin men beroepsmatig 8 uur per dag mee werkt. Het lichaam van de mens breekt het opgenomen styreen echter weer af. Alleen bij zeer hoge en langdurige blootstelling aan styreen dampen kan er OPS ontstaan. (schildersziekte, afbraak / aantasting van het zenuwstelsel) Maar praktisch gezegd is dit voor mensen die niet jaar in jaar uit hiermee werken en zich enigszins houden aan de normale maatregelen is dit risico verwaarloosbaar.
De Kern van dit verhaal is aldus; Polyester ruikt zeer scherp en epoxy niet. De veronderstelling dat wat veel harder stinkt veel gevaarlijker is, is logisch maar niet op feiten berust!
Als iets een gezondheidsrisico oplevert dan is het wel epoxy. Van epoxy is bekend dat één op de vijf mensen hiervoor een progressief opbouwende allergie voor ontwikkeld. Als je Googelt op epoxy-allergie en waarschuwingen vind je veel informatie. Als je Googelt op polyester-allergie zal je geen info vinden. Het “probleem” is wel dat iedereen op en aanmerkingen heeft (en niet gehinderd door enige kennis) als je met polyester bezig bent, en dat gebeurt nauwelijks als je met epoxy werkt.

Soorten epoxy’s en verschil in allergische reacties;

Epoxy’s zijn er in heel veel soorten, elk met hun eigen ingrediënten. Het is mogelijk dat er probleemloos met een bepaald type epoxy hars en verharder gewerkt kan worden en dat met het werken met een ander type (merk/product) hars en verharder grote problemen ontstaan. Hoewel wij onderzoek hebben gedaan waar dit verschil in zit kunnen wij geen antwoord geven welke stof nu werkelijk allergeen is. De verschillen in de samenstelling van de diverse epoxy’s en verharders is een complexe materie.

http://www.beroepsziekten.nl/content/epoxy-allergie

http://www.zeilersforum.nl/index.php/Forum/85-onderhoud-materiaal-polyester/189964-bescherming-a-epoxy-allergie

http://www.stoffenkennisnrk.nl/blootstelling_vkcn.aspx

Hopend kunt u met deze bijdrage uw eigen afweging maken over de gevaren en de gevolgen met het werken van epoxy en polyester. De kern van de zaak is uiteraard dat er met thermohardende harsen zorgvuldig omgegaan moet worden, er zullen ook altijd grote verschillen blijven in de persoonlijke beleving van risico’s.

Deze pagina is bedoeld als informatie service en is gebaseerd op onze ervaring en kennis. Heeft u gefundeerde informatie, met bronvermelding (een leesbaar onderzoek, artikel of een website) waarvan u denkt dat het aanvullend kan zijn voor deze informatie pagina dan houden wij ons aanbevolen.

Vond u deze informatie relevant en /of interessant? Een bedankje of het delen van de informatie via een like, tweet of een Google+ wordt door ons zeer gewaardeerd!

Indien u deze informatie op uw website wil gebruiken dient u een bronvermelding te plaatsen met een link naar deze website.

Mist u bepaalde informatie; laat het ons weten, dat stellen wij zeer op prijs!

 

webdesign: A!tention