Afpersen

Afpersen of hydrostatische beproeving van leidingen gebeurt niet alleen bij de installatie maar ook steeds vaker als veiligheids inspectie na een vastgestelde periode. Zeker bij kritische media dat een potentieel gevaar vormt voor mens en omgeving worden wij gevraagd om de kunststof leidingen hydrostatisch te beproeven. Het afpersen van een installatie conform de Din norm 4279 gebeurt met een schrijvende drukmeter.

De beproeving;

Nadat de te beproeven installatie is vrijgegeven door onze klant wordt eerst een visuele inspectie uitgevoerd en nadat gecontroleerd is dat er een veilige situatie is wordt de installatie gevuld met water. Met een afperspomp worden de leidingen op de gewenste druk gebracht. Bij oude installatie’s is dat 1,5 maal de maximale werkdruk in het systeem, bij nieuwe installatie’s is dat meestal de ontwerpdruk vermeerderd met 5 bar. Naast de visueel waarneembare manometer wordt er ook een schrijvende manometer aangesloten. In de meeste gevallen volstaat een drukproef van één uur.

Periodieke controle;

Met name bij mediums die bekend zijn als kritisch zoals natriumhypochloriet, zwavelzuur, natronloog, zoutzuur en zo nog diverse andere stoffen kan het periodiek afpersen een belangrijk middel zijn om de veiligheid van de installatie te waarborgen. In veel gevallen zal het kunststof leiding werk het afpersen goed doorstaan. De zwakste schakel in de keten zijn de toegepaste elastomeren. Elastomeren zijn de de pakkingen en O-ringen in de diverse appendage’s die gemaakt zijn van een synthetisch rubber. Bij het afpersen zullen de gedegradeerde O-ringen de afpers druk niet aankunnen en gaan lekken. De defecte O-ringen worden ter plaatse vervangen en de installatie wordt dan opnieuw beproeft. Na een succes volle beproeving wordt er een afpers rapport opgemaakt.

Pneumatisch afpersen;

Bij installatie’s of drukleidingen die niet met water kunnen worden afgeperst wordt er een pneumatische beproeving gedaan. Als medium wordt er in de meeste gevallen gewerkt met stikstofgas. Bij deze beproeving waarbij de maximale leiding druk noodzakelijk is dient er  vooraf een TRA (taak risico analyse) gemaakt worden. Naast het afpersen van leidingen met kritische media persen we ook ondergrondse gasleidingen af conform de NEN 1555. Dit houd in dat er eerst een sterkte beproeving plaatsvindt en daarna de lek dichtheid beproeving.

Afpers rapport;

Nadat de installatie met succes is beproefd wordt de installatie weer leeg (zover als mogelijk) opgeleverd. Van de beproeving ontvangt u een rapport hydrostatische beproeving en een kopie van de schrijvende meter kaart.

schrijvende drukmeter, hydrostatische beproeving, afpersen leidingen, schrijvende manometer

Twee schrijvende drukmeters, één voor een lek dichtheid meting (millibar meter) en één voor de sterkte beproeving.

Schrijvende drukmeter, schrijvende manometer

Schrijvende meter voor hydrostatische beproeving van 0 tot 25 Bar.

afpersen met schrijvende meter, hydrostatische beproeving

Hydrostatische beproeving van een persriool.

 

webdesign: A!tention