corrosie spanningscorrosie

Spanningscorrosie of milieuspanningsbrosheid is een vrij opmerkelijk verschijnsel bij kunststoffen. Kunststoffen zijn in de regel geheel corrosie vrij. Toch kan er worden gesproken over corrosie bij kunststoffen in somige specifieke situaties.

Spanningscorrosie;

Spanningscorrosie of milieuspanningsbrosheid komt voor als gevolg van (inwendige) materiaal spanning en een gasachtige, dampachtige of vloeibaar milieu. De materiaal spanning kan veroorzaakt worden door b.v. beugels zonder rubberen inlage die (te) vast zijn aangedraaid. In de meeste gevallen ontstaat de corrosie dicht bij de las.

Bij afkoeling van de las is er een materiaalspanning ontstaan net naast de laszone. Deze aldus ontstane spanningen veroorzaken ruimte in de molecuulstructuur waarin vervolgens stoffen kunnen binnendringen die de normale fysische bindingskrachten verstoren. Hierdoor ontstaan na verloop van korte of langere termijn scheuren of crakings in het materiaal.

Een andere oorzaak van spanningscorrosie is als het leidingwerk onder spanning is gemonteerd, bij kunststof leidingen die in een radius worden gebogen ontstaan materiaalspanningen in de buis, ook op deze plaatsen waar materiaal spanning is veroorzaakt zijn gevoeliger voor spanningscorrosie.

Milieuspanningsbrosheid;

Vanuit de “oude” kunststof theorie kennis werd met name de amorfe (o.a. PVC) kunststoffen gevoelig geacht voor milieuspanningsbrosheid.

Wij hebben afgelopen dertig jaar gezien dat in specifieke omstandigheden, nogal eens zoutzuur/ chloor of zwavelzuur , dat ook de deelkristallijnen de polyolefinen zoals HDPE en PP maar ook de hoogkristallijne kunststof PVDF aangetast kunnen worden door spanningscorrosie.

Een huiselijke vorm van  milieuspanningsbrosheid is dat maatkannetje van polycarbonaat (lexan) in de keuken met al die ragfijne barsten maar die (nog) niet lek is.

Milieuspanningsbrosheid, spanningscorrosie,

Polypropeen leiding aangetast door chloorbleekloog, KaOH en NaOH.
Deze kwaliteit PP leiding is niet geschikt voor deze chemie.

corrosie spanningscorrosie in kunststof, PVDF

Op de foto een PVDF leiding die op de las begon te lekken. Doordat de beugel te vast was aangedraaid ontstond er spanningscorrosie in de laszone.

milieuspanningsbrosheid, spanningscorrosie PVDF

Nog een foto van de PVDF leiding, deze leiding was lastechnisch goed gelast. (Infrarood gelast) Alle andere lassen zijn in orde. Maar door de druk die de beugel uitoefende op de las is er toch spanningscorrosie opgetreden.

Milieuspanningsbrosheid, spanningscorrosie

HDPE buis waar 20 jaar lang zwavelzuur 96% doorheen stroomde (ondergronds dubbelwandige leiding) is bros geworden. HDPE is niet geschikt voor 96% zwavelzuur, PVDF wel.

spanningscorrosie

Acrylaat buis stuk door milieuspanningsbrosheid

spanningscorrosie, milieuspanningsbrosheid, PVC-Z

Een PVC-Z (slagvast PVC) na 17 jaar aangetast door zoutzuur 36%. PVC-C is beter bestand tegen HCL 36%.

 

webdesign: A!tention