Bluswatervoorziening op eigen terrein

Op plaatsen waar een bedrijfsvoering is met een verhoogd calamiteiten risico staan hydranten die aangesloten zijn op een bluswatervoorziening op eigen terrein. Dit zijn de bekende rode brandkranen. De brandkranen zijn vaak aangesloten op het drinkwater leidingnet.

Industriële bedrijven hebben vaak een eigen bluswatervoorziening.  De bluswaterleiding of hydrantleiding in de grond wordt gevoed  met gewoon water. (rivier- ontijzerd grondwater of proceswater) De ondergrondse brandblusleidingen zijn over algemeen van HDPE, maar ook wel van PVC of GRE/GRP (Wavistrong)

Om deze leiding in geval van een calamiteit van voldoende water te voorzien staan er vaak opjaagpompen stand-by. Zodra er water wordt afgenomen slaan de pompen aan om zo de brandblusleiding op druk te houden.

Het gebeurt nog wel eens dat door de ontstane drukgolf  c.q. waterslag ondeugdelijke klemkoppelingen, (oude) PVC buizen of slecht gelaste elektrolasmoffen het begeven en een breuk ontstaat op het moment dat het zeer ongelegen komt.

Lever Kunststoftechniek B.V. adviseert om deze reden voor bluswaterleidingen een polyetheen buis.

Wij noemen dit een HDPE buis. HDPE buis en fittingen worden uitsluitend op een hoogwaardige manier gelast. Door deze werkwijze ontstaat de meest betrouwbare bluswater voorziening. (zie voor meer informatie over kunststoflastechniek; spiegellassen) Andere grote voordelen van (ondergrondse) HDPE leidingen zijn;

Voordelen van HDPE brandbluswaterleiding;

* HDPE kenmerkt zich door zijn flexibele eigenschappen. Grondzetting of verzakkingen zijn geen enkel probleem, de ontstane materiaalspanning wordt vanzelf weer gerelaxeerd. Ook bij het  plaatsen van zware boven- of ondergrondse hydranten zullen bij een HDPE  hydrantleiding nooit geen lekkage’s optreden als gevolg van het nazakken /zetten van de aan de leiding gekoppelde brandkraan.

* Indien de leiding onverhoopt toch beschadigt raakt (graaf- en grondboorwerkzaamheden) dan kan de leiding na reparatie meteen weer op de volle druk worden gezet. Er zijn geen droog of uithardingstijden zoals met PVC en GRE wel het geval is. Ook aanpassingen zoals uitbreiding of tijdelijke omleggingen van een hydrantleiding is op een, voor ons, eenvoudige manier te realiseren zonder dat er op enig moment de kwaliteit en betrouwbaarheid van de leiding in het geding komt.

Reparatie en onderhoud van hydranten

Hoewel hydranten niet snel kapot gaan kan het toch gebeuren dat een hydrant onklaar is geraakt. Meestal kan de hydrant gerepareerd worden door alleen het bovengrondse deel te vervangen. Het ondergrondse deel met de afsluiter is vaak nog intact. Ook bij vorstschade, de hydrant is stuk gevroren, volstaat deze reparatie methode. Wij zijn goed bekend met tal van fabrikanten en leveranciers en meestal kunnen we vrij snel aan alle benodigde onderdelen komen.

Is spoedeisende hulp nodig? Verzamel zover als mogelijk de gegevens van de bluswaterkraan,onder of een bovengronds hydrant, merk, type, welke Stortz koppeling aansluitingen en wel of niet voorzien van een ondergrondse (ingebouwde) afsluiter. Ook enkele foto’s kunnen zeer behulpzaam zijn. Mail deze gegevens door en neem contact met ons op. Als het enigszins mogelijk is in de planning dan wordt u zo snel als mogelijk geholpen.

webdesign: A!tention