PE 100-RC

PE 100-RC is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van polyetheen buizen en plaat. Deze ontwikkeling van afgelopen tien jaar heeft geleid tot een zeer hoogwaardige polyetheen type die zowel mechanisch alsook chemisch superieur is ten opzichte van de traditionele HDPE.

PE 100 RC buizen

Voor de buizen die in de grond worden gelegd is PE 100-RC (crack resistant) een zeer mooie ontwikkeling. Nu is het voorschrift om HDPE leidingen in schoon zand te leggen, dit om RCP= Rapid Crack Propagation, te voorkomen. Dit verschijnsel van een breuk die ontstaat door een accidentele impact en een zich snel voortplantende scheurvorming veroorzaakt komt op zich weinig voor, maar als het gebeurd is de schade aanzienlijk. De PE 100-RC buis is door het gebruik van niet-vernette PE materiaal uitermate, 99,99%, geschikt om in grond te leggen waarin zich veel puin bevind. Hij wordt zelfs toegepast bij het relinen van betonnen riolen waarbij de PE 100-RC buis door het oude riool wordt getrokken. Het oude riool wordt met een grondraket verbrijzeld zodat er genoeg ruimte is voor de nieuwe PE 100-RC buis. Deze buis ligt dus dan op zeer scherpe brokstukken met daarboven de gebruikelijke gronddruk.

 Geen of weinig afvoer van (vervuilde) grond;

Bij gewone HDPE leidingen is het aanbevolen om de leiding in een schoon (nieuwe aangevoerd) zandbed te leggen.

Bij pe 100-RC is dit niet nodig, het grote voordeel is aldus dat er geen (vervuilde?) grond hoeft afgevoerd te worden. De uitgegraven grond kan zonder meer hergebruikt worden. Met de huidige regelingen omtrent de schoon grond verklaring /onderzoek en transport kosten is de meer prijs van deze buizen gegarandeerd terug verdiend en de zekerheid van een zeer lange levensduur van deze kwaliteit polyetheen buis.

 

Kunststof behuizingen en tankbouw in pe 100 RC

HDPE wordt reeds zeer veel toegepast bij zeer veel kunststof behuizingen en in de kunststof tank bouw. HDPE is een kunststof die nog altijd in ontwikkeling is, was het in 1959 al een unieke kunststof, nu vijftig jaar later zijn de eigenschappen van deze polyetheen nog in belangrijke mate veranderd. Sinds 2004 wordt HDPE 100 en PE 100 RC toegepast in de infratechniek. (ondergrondse leidingen)

Afgelopen jaren is na zorgvuldig onderzoek en testen PE 100 en PE 100 RC beschikbaar in plaatmateriaal. Van dit materiaal kunnen zeer hoogwaardige behuizingen en tanks gebouwd worden. Met name voor de tankbouw is deze ontwikkeling een significante verbetering. Niet alleen de mechanische sterkte is enorm toegenomen maar ook de chemische bestendigheid tegen stoffen die normaal gesproken spanningscorrosie kunnen veroorzaken. Deze spanningscorrosie of spanningsscheuren hebben hetzelfde effect als een kerfwerking. Bij kunststof apparatenbouw dient altijd te worden voorkomen dat er kerven, smalle diepe inkeping zoals b.v. een kras van een kraspen, in de constructie zitten. Bij een hoge mechanische belasting kan de kerf aanleiding zijn voor het optreden van een trage scheurgroei die uiteindelijk volledig zal doorscheuren. Overigens kan ook foutief gelaste plaat constructies hetzelfde effect hebben als genoemde kerfwerking (geen doorlassing of tegenlas gemaakt conform de DVS 2205).

Een van de grootste kunststof tank bouwers in Europa is Weber Kunststoftechniek, zij produceren HDPE tanks vrijwel allemaal van PE 100-RC, Link; Het materiaal van de nieuwste generatie PE 100-RC

Ontwikkeling van HDPE 63, 80 en 100 (pe 100-RC)

webdesign: A!tention