Hasteloy

Bij de apparatenbouw maken we natuurlijk ook gebruik van edele metalen zoals Hasteloy. Zo maken we drijflichamen van PTFE die door het gewicht van het drijf- c.q. verdringingslichaam de vloeistof inhoud van een (chloor) tank kunnen meten. De onderlinge bevestiging koppelstukken maken we van Hasteloy. Met behulp van dit verdringing lichaam kan heel de inhoud van de tank worden gemeten.

PTFE niveau meting, verdringingslichaam, Hasteloy koppel stukjes

De Hasteloy koppel stukjes voor de PTFE verdringingslichaam

webdesign: A!tention