Oude documentatie uit archief

Lever Kunststoftechniek B.V. is ontstaan toen Akzo Nobel de productie faciliteit van viscose en Rayon garens in Arnhem ophief. De werktuigbouwkundige onderhoudsdienst werd wel voortgezet onder de naam Rijn-TD. Later is Rijn-TD overgenomen door SPIE Nederland.

De kunststofwerkplaats die een zelfstandig gebouw had op de Kleefse Waard is toen overgegaan naar Lever Kunststoftechniek B.V. Bij de overname van de gehele inventaris was ook nog een stuk van het oude archief aanwezig. Heel mooi is uit de diverse stukken op te maken de ontwikkeling van de kunststoftechniek en de kunststofapparatenbouw. De eerste brochure’s van leveranciers waarmee zij de nieuwste techniek en grondstoffen aan de man brachten. Bekende namen als Eriks, Vink kunststoffen, Verder Vleuten ( nu Heattech; link naar website) en tekeningen van zelf ontwikkelde doseerpompen. In het ABC register, O, Oude documentatie,  hebben we diverse ingescande documenten geplaatst op alfabetische volgorde.

Verder een folder van de firma H.J. van der Rijn N.V. uit 1953 over het lassen van kunststoffen, maar ook een artikel uit het blad metaalbewerking dat ging over het lassen van kunststoffen. Jaargang 25 nummer 6 datum 17 september 1959

Ook de tekeningen van de examenwerkstukken die gemaakt moesten worden door “kunststofbewerker in de apparatenbouw

Op deze website hebben we nog meer kunststof geschiedenis  met heel mooie documentatie op de pagina; PVC Trovidur DEKA Georg Fischer kunststof museum

webdesign: A!tention