NEN 7200 spiegellas normen

Bij de infratechniek waarbij HDPE buizen worden gelast, wordt vaak de NEN  7200 norm gevraagd en gehanteerd.

In de apparatenbouw, zoals chemie opslag wordt HDPE gelast volgens de DVS 2207 norm.

Deze normen omvatten de lasparameters waarmee gewerkt moet worden. Dat zijn de opwarm tijd en druk (oprillen van de las), de doorwarm tijd en druk, en de lastijd en druk. De NEN en ISO norm 7200 verlangt tevens na de lastijd (de tijd dat de las afkoelt  in de machine onder druk, 0,18 Nm per mm/2) ook nog een afkoeltijd drukloos in de machine.

Op dit punt verschilt dus de DVS norm 2207 met de NEN 7200. Ook is de druk hoger bij de NEN 7200 ( 0,18 Nm per mm/2 lasoppervlak) hoger dan bij de DVS norm die 0,15Nm voorschrijft. Ten gevolge van de hogere druk en de iets langere opwarmtijd is een lasril die gelast is volgens de NEN 7200 breder en groter.

Meer informatie over de NEN 7200 vind u bij ondermeer de normshop; Nen 7200 (externe link)

Kwaliteit van pe laswerk;

Kwalitatief zijn beide normen goed, onze voorkeur gaat uit naar de DVS norm 2207 omdat deze kwalitatief zonder meer als zeer goed is te beschouwen en vanuit die optiek kan de vraag gesteld worden of de NEN 7200 niet enigszins over gedimensioneerd is. Zeker met de huidige ontwikkeling van HDPE waarin de kwaliteit steeds beter wordt volstaat wellicht de DVS 2207 norm ook voor infratechnische werken.

PE buizen en leidingen die op de juiste wijze door middel van spiegellassen aan elkaar zijn verbonden hebben een zeer hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

In de infratechnische wereld wordt de benaming van PE 80 en PE 100 nogal eens gezien als een kwaliteitsaanduiding. Doordat momenteel ook veel polyetheen wordt geïmporteerd dat voldoet aan de kwalificatie PE 100 maar kwalitatief erg matig is kan dat ondanks dat er gewerkt is volgens de NEN en ISO norm 7200 een ondeugdelijke las wordt gemaakt. Meer informatie over bovenstaande vind u op deze pagina; Bestek tekst HDPE PE-HD druk in PN

 

 

webdesign: A!tention