HDPE infrarood lassen

Bij de toepassing van polyetheen leidingen voor transport van sterk oxiderende media is het van belang zo min mogelijk materiaal spanning in de laszone te krijgen. Deze materiaal spanning in de laszone kan in sommige gevallen leiden tot spanningscorrosie.(milieuspanningsbrosheid) Bij het HDPE infrarood lassen wordt deze materiaalspanning tot een minimum beperkt omdat er veel minder warmte in het lasoppervlak wordt gebracht. Daarmee is de kans op spanningscorrosie veel kleiner dan bij traditioneel stuik- stomplassen van HDPE. Overigens is bij (elektro) moflassen de kans op spanningscorrosie het allergrootst. Dit omdat de te lassen delen (zeer) intensief verwarmd dienen te worden om een lasverbinding te kunnen maken.

Infrarood lassen is op kunststof gebied het meest vooruitstrevende en veiligste lasmethode en kan dan ook zonder meer gezien worden als “state of the art” (het hoogste niveau van ontwikkeling) De lasmachine van +GF+ registreert elke las, elke las krijgt een uniek nummer en ook kan van elke las een lasprotocol worden uitgeprint met alle gegevens van de lasprocedure. Indien gewenst kan elke las worden voorzien van een sticker waarop dit unieke nummer staat. Op deze wijze is er een volledig traceerbaar traject van wanneer, wie en waar heeft deze las gemaakt en onder welke condities is de las gemaakt.

Klik op deze link voor een demonstratie video van een (polypropeen) infrarood las bij ons in de werkplaats.

HDPE infrarood lassen, +GF+, IR63, IR63 plus, HDPE 100, spanningscorrosie, milieuspanningsbrosheid

Lasvlak van een HDPE 100 buis op 1/20mm nauwkeurig gevlakt voor een superieure lasverbinding

HDPE infrarood lassen, IR lassen, contactloos opwarmen, GF, +GF+, IR 63 machine

Het contactloos verwarmen van het lasoppervlak van een HDPE buis

+GF+ IR 63 Plus, HDPE infrarood lassen, infrarood lassen, IR lassen kunststof

Een gedocumenteerde en gecertificeerde las gemaakt met een infrarood lasmachine in een HDPE buis.

gecertificeerd, gedocumenteerd, kunststof lassen, HDPE, HDPE 100, label

Het label bij de las met een uniek lasnummer

webdesign: A!tention