plastic lassen

Het begrip plastic lassen wordt door ons nooit gebruikt omdat het woord plastic een verzamelnaam is voor vaak laagwaardige en/of goedkope producten.

In de jaren ’60 en ’70 was het nog een verzamelnaam die geen bijklank had van inferieure kwaliteit.

Plastic lassen is dan ook voor ons geen juiste benaming.

In ons vakgebied spreken we dan ook over kunststof lassen.

Kunststoffen die wij dagelijks lassen zijn;

Polyvinylchloride (PVC),

Polyetheen (HDPE of PE),

Polypropeen (PP)

Polyvinylideenfluoride (PVDF),

Acrylaat (PMMA),

Polycarbonaat (PC)  en

Perfluoroalkoxy (PFA)

Als u op de link drukt van Plastic lassen wordt u naar de pagina geleid die gaat over kunststof lassen.

Op diverse pagina’s staan video’s waar u kunt zien hoe “plastic” door ons wordt gelast. Bijvoorbeeld; PVC lassen.

plastic lassen

Een demonstratiemodel waarbij verschillende manieren van plastic lassen goed te zien zijn.

 

webdesign: A!tention