People Planet Profit

Duurzaam ondernemen is meer dan een modewoord. Duurzaamheid is een state of mind, keuzes maken waarbij daadwerkelijk sprake is van een toegevoegde waarde. Die van duurzaamheid.

Kunnen wij ondanks onze afhankelijkheid van het grotendeels uit aardolie geproduceerde en door ons verwerkte kunststof spreken over duurzaamheid? Wij denken van wel. Doordat de kunststoffen die wij gebruiken van zuivere grondstoffen zijn gemaakt, kunnen ze zeer goed gerecycled worden.

Wat ook bijdraagt aan de duurzaamheid is onze kennis en ervaring met kunststoffen. Indien de juiste kunststof voor de juiste toepassing wordt gebruikt is de inzetbaarheid onwaarschijnlijk lang. HDPE-buizen in de grond garanderen wij voor minimaal 50 jaar, naar alle waarschijnlijkheid zal de levensduur zeker een factor twee of meer bedragen, meer dan 100 jaar dus!

Door de hoge duurzaamheid (gebruiksduur) is kunststof ook voor de mens en de aarde een werkelijk duurzame oplossing om allerlei processen veilig en goed te laten verlopen. Bodemverontreiniging  veroorzaakt door corrosie aangetaste leidingen of lekkende tanks zijn inmiddels een zeldzaamheid. Afvalwater wordt over grote afstanden door polyetheen buizen naar waterzuiveringen gepompt.

Ook in onze bedrijfsvoering speelt duurzaam ondernemen een serieuze rol. Zowel in ons bedrijf alsook bij onze klanten letten we op hoe zaken beter, zuiniger en daarmee duurzamer kunnen. Een mooi voorbeeld is het adviseren van een type membraankraan die twee maal minder doorstromingsweerstand heeft waardoor veel minder energie nodig is om een vloeistof te verpompen. (link: membraankraan)

Maar ook ondersteunen we verschillende bedrijven, die zich bezighouden met allerlei duurzame energievormen, met onze expertise en pragmatische oplossingen.

Op deze wijze hopen we een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren voor nu en de toekomst!

 

webdesign: A!tention