polypropyleen

polypropyleen is de oude benaming voor polypropeen. Vaak wordt de naam polypropeen afgekort tot PP. PP plaat of PP buis.

Google gebruikt deze benaming polypropyleen omdat dit nog de Engelse benaming is voor polypropeen. Klik hier voor meer informatie over “polypropyleen

webdesign: A!tention